Do Sporları (Savaş Sanatları) Felsefesi

Do sporları deyince anlaşılması gereken Uzakdoğu kökenli bütün savaş sanatlarıdır. “Do” kelimesi Japoncadır ve anlamı “yol” demektir. Aslında Japonca olmasına rağmen Kore stillerinde de bunu görmek mümkündür. Mesela Japon stillerinde Karate Do, Judo gibi isimler varken Kore stillerinde ise Hapkido ve Tekvando gibi isimler vardır. Her ne kadar Japonya ve Kore tarafından kullanılsa da tüm dünyada savaş sanatları arenasında evrensel dil haline gelmiştir. “Do” kelimesinin anlamı Japoncada “yol” olmasına rağmen, do, prensip ve kaidelerden oluşan bir felsefi yol olarak biliniyor. Do, iyi karakterli, kötülük düşünmeyen, hisleriyle hareket etmeyen, iyiliksever, haksızlığa uğrayanları koruyan, kurallara riayet eden, saygı ve prensip anlamlarını taşır. Do felsefesinin başlıca normlarının; doğru konuşmak, doğru dinlemek, doğru bakmak, doğru düşünmek, doğru hareket etmek, doğru emir vermek, doğru emir almak, doğru hizmet etmek, kuralların dışına çıkmamak, doğru insan olmak gibi ahlaki anlamda kendini yetiştirmek olduğunu görmekteyiz. Bu disiplinlerden; prensipleri olan, alt yapısı olan, felsefesi olan bir sanat doğmuştur. Mesela ahilik teşkilatı, zanaatla uğraşmış ve zanaatın evrensel ahlaki kurallarını yazmıştır. Do sporları ile uğraşanlar da kendi aralarında evrensel ahlaki normlar geliştirmişler. Hiçbir iş ahlaksız olmaz; ustalar, ahlaki yapıları zayıf, şer karakterli insanlara bu sanatı öğretmemişler. Kendini savunmak amaçlı kullanılmasını teşvik için öğretmişler. Do felsefesi, beden eğitiminin yanında akıl eğitimi ve insanın ihtiyacı olan dinginlik ve duruluk eğitimi ile yaşantımızı güzelleştirmemizi sağlayan bir disiplindir. Do felsefesi aynı zamanda disiplin ve eğitim metodudur.

Do’nun içinde saygı, sevgi, disiplin, nezaket, sadâkat gibi birçok ahlaki normlara önem verilir. Bizim için de ahlaklı olmak dinimiz gereği fazilettir ve olması gerekendir. Zaten bizim referanslarımız her zaman nebevi sünnettir.

 

Yazı İçin Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: